Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - lisansustu@gelisim.edu.tr


 İGÜ Lisansüstü Başarı Burs Programı


LİSANSÜSTÜ BAŞARI BURSLARI

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki bir lisansüstü programa başarı bursu ile kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere, kayıt sırasında ve program boyunca herhangi bir ücret ödemeksizin %100 burslu olarak okuma imkanı verilmektedir.

Bununla birlikte, öğrencilerin mezuniyet sonrası İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin akademik birimlerinde, akademik ve/veya idari personel olarak görev alması gerekmektedir.

Yüksek Lisans Burs Başvuru Şartları;

Yüksek Lisans Başarı Bursunu hak kazanmak için öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

  • Lisans mezuniyet ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 3,2 (100 üzerinden 81,33) puan olması
  • ALES puanının en az 75 puan olması
  • Yabancı dil puanının en az 70 puan olması
  • Enstitü yönetiminin belirleyeceği komisyon tarafından yapılacak mülakattan (yazılı sınav) alınan puanın 100 üzerinden en az 70 puan olması

Doktora Burs Başvuru Şartları;

Doktora Başarı Bursunu hak kazanmak için öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

  • Yüksek Lisans mezuniyet ortalamasının (GANO) en az 4 üzerinden 3,5 (100 üzerinden 88,33) puan olması
  • ALES puanının en az 80 puan olması
  • Yabancı dil puanının en az 75 puan olması
  • Enstitü yönetiminin belirleyeceği komisyon tarafından yapılacak mülakattan (yazılı sınav) alınan puanın 100 üzerinden en az 70 puan olması

Başvuru Değerlendirme ve Sonuç Açıklama Süreci;

Başvuru yapan öğrencilerin nihai notları aşağıdaki şekilde hesaplanarak sıralama yapılır.

NihaiNot = %20 * GANO + %30 * ALES + %20 * YabancıDil + %30 * MülakatNotu

Daha önce ilan edilen Başarı Bursu kontenjan sayısı kadar asil ve yedek adaylar yapılan sıralamaya göre belirlenerek ilan edilir.


Ayrıntılı bilgi için;
Adres: Cihangir Mahallesi Duygu Sokak No:2 F BLOK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Avcılar / İstanbul
E-posta: lisansustu@gelisim.edu.tr
Tel: 0212 422 70 00 / 7803