Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - lisansustu@gelisim.edu.tr


 Öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası Yayınları


İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Deniz SÖNMEZ'in  "Aile İşletmelerinde Liderlik Tarzlarının Çalışanların İş Performansları Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama" adlı makalesi International Journal of Social Sciences, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanmıştır.  (ISSN: 2548-0685; Yıl: 2022; Cilt: 6, Sayı: 26, Sayfa: 123-151). DOI: 10.52096/usbd.6.26.9 
 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans (Tezli) Programı öğretim üyesi Dr. Keisuke WAKIZAKA ve öğrencisi Gökçe YILMAZ'ın  "Interpreting Relations between Armenian Nationalism, Marxism and Armenian Apostolic Church" adlı makalesi Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanmıştır.  e-ISSN: 2822-3136; Yıl: 2022; Sayı: 55, https://www.yyusbedergisi.com/dergi/interpreting-relations-between-armenian-nationalism-marxism-and-the-armenian-apostolic-church20220406110716.pdf)
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Adem YAZIR'ın  "Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Avrupa Birliğinin Entegrasyon Ve Yerellik İlkesinin Analizi" adlı makalesi hakemli  TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi'nde yayınlanmıştır.  ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Ay: Aralık; Cilt: 10/SONBAHAR, Sayı: 40) 
 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı öğrencilerimizden Ali AÇIKGÖZ'ün "Uygur Kimliğinin Oluşumunda Din Faktörü" adlı makalesi Asia Minor Studies - International Journal of Social Sciences'da yayınlanmıştır.
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Adem YAZIR' ın "Demokratik Siyasal Kültürün Gelişmesinde Yerel Yönetimler" adlı makalesi TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisinde yayınlanmıştır. (ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35)
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Gülay TAMER' İn "Women’s Entrepreneurship in Turkey Compared to the world" adlı makalesi İnternational Conferance on Eurasıan Economies  USSIA (paper ID:648)yayınlanmıştır.
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Hamdi AYDIN'ın "Türkiye'nin Ekonomik ve Ticari Ortakları İçinde Rusya'nın Yeri" adlı makalesi International Conference on Euroasian Economies 2017 bildiriler kitabında yayınlanmıştır. (Beykent University Publication No: 122; Yıl: 2017; ISBN: 978-975-6319-32-1)
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden İlker ASLAN'ın "Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi" adlı makalesi Journal of Social & Humanities Sciences (JSHSR)' da yayınlanmıştır. (ISSN: 2459-1149; Yıl: 2017; Vol. 4; Issue: 15)
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Ali DOĞANAY'ın "Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama" adlı makalesi hakemli Yalova Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmıştır. (ISSN: 2146-1406; Yıl: 7; Sayı: 12; Mayıs 2016 - Ekim 2016; Sayfa: 324-348)
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Özgül UYAN'ın "Barter as an Alternative Trading and Financing Tool and its Importance for Business in Times of Economic Crisis” adlı makalesi hakemli Journal of Economics, Finance and Accounting ’de yayınlanmıştır. (ISSN: 2148-6697; Yıl: 2017; Cilt: 4; Sayı: 3; Sayfa: 282-295)
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Özgül UYAN'ın "Barter System as an Innovation and Alterntive Financial and Trade Model During the Periods of Economic Crisis and Recession and its Importance for Business” adlı makalesi Press Academia Procedia’da yayınlanmıştır. (ISSN: 2459-0762; Yıl: 2017; Cilt: 4; Sayfa: 340-348; 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, May 12- 14, 2017, Istanbul, Turkey)
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Özgül UYAN'ın "İşletmelerde Kriz Yönetimi Çalışmaları ve İşletmelerin Kriz Öncesi, Kriz Anı ve Kriz Sonrası Yaptıkları Uygulamalara Yönelik Alan Araştırması” adlı makalesi International Conference on Eurasian Economies (SESSION 4D: Finans IV)’da yayınlanmıştır.
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Adem YAZIR'ın "Çalışanların Demografik Özelliklerinin, Farklılıkların Yönetimi Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma” adlı makalesi hakemli TURAN-SAM dergisinde yayınlanmıştır. (ISSN: 1308-8041; e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/KIŞ, Sayı: 37; Sayfa: 79-96)
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Hakan GÜRSOY'un  “Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Demografik Değişkenler Açısından incelenmesi” adlı makalesi hakemli  International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) dergisinde yayınlanmıştır. (ISSN:2149-8598, Eylül 2017, Cilt: 3, Sayı: 15, Sayfa: 22-38). DOI: 10.23929/javs.464  
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden Hakan GÜRSOY'un  “Personel Güçlendirmenin Kurumsal Bağlılığa Etkisi: Güvenlikten Sorumlu Bir Kamu Kurumunda Araştırma” adlı makalesi hakemli  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanmıştır.  ( ISSN:1302-9703, Haziran 2017, Cilt: 18, Sayı: 1, sayfa: 95-119). DOI: 10.17494/ogusbd.330749
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden  Sefer DARICI'ın "Psikofizyolojik Tekniklerin Adli Muhasebe Alanına Giren Olayların Ve Suçun Ortaya Çıkarılmasında Kullanılmasına İlişkin Bir Tartışma: Nöro Muhasebe Kavramına Farklı Bir Bakış" adlı makalesi hakemli  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanmıştır. (ISSN: 2148-2489; Yıl: Mart 2018; Cilt: 6, Sayı: 67; Sayfa: 381-391) DOI: https://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13487 
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden  Esra SİPAHİ ve Erkin ARTANTAŞ'ın "Sosyal Medya ile Kurumsal İtibar Oluşturma- Creating Corporate Reputation with Social Media" adlı makalesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde (Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Sciences Institute) yayınlanmıştır. (Makale Geliş (Submitted) 16.02.2017, Makale Kabul (Accepted) 22.06.2017, Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June 2017, ss./pp. 9-35. ISSN: 2548-088X https://dergipark.gov.tr/bseusbed)
 
İşletme Doktora Programı öğrencilerimizden   Adem YAZIR'ın  "Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Avrupa Birliğinin Entegrasyon Ve Yerellik İlkesinin Analizi" adlı makalesi hakemli  TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi'nde yayınlanmıştır.  ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Ay: Aralık; Cilt: 10/SONBAHAR, Sayı: 40)