Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - lisansustu@gelisim.edu.tr


 Müdürün Mesajı


İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim yılı, Güz yarıyılında faaliyete başlamıştır.

Küreselleşme süreci içinde, rekabetin üst düzeyde olduğu bir ortamda, vasıflı iş gücünün çok donanımlı ve farklılık ortaya koyabilecek düzeyde yeteneklere sahip olması gerekmektedir.

Bu anlayışla İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün temel amacı, dünyada ve Türkiye’de her kurum ve kuruluşta görev alabilecek kariyerde ve vasıfta uzmanların yetişmesine destek olmak, gelişmiş ülkelerin tanıdığı yüksek lisans programlarıyla eş değer düzeyde mezunlar verebilmektir.

Lisansüstü programlarımızın diğer bir amacı da içsel ve dışsal faktörleri kavrayan, yönetsel fonksiyonları geniş bir perspektiften anlamaya çalışan, analitik düşünme metodolojisi ile analiz yapabilen, evrensel teorik bilgi yanında deneye dayalı bilgiler ışığında yeni ve yaratıcı bilgi üretebilen böylece iş hayatının olumlu gelişimine katkı sağlayabilecek profesyonelleri yetiştirmektir.

Enstitümüzün vizyonu; uluslararası düzeyde tercih edilen, üniversitelerarası iş birliğini oluşturan, yeniliklere öncülük eden, güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Seçmeli dersler, farklı uzmanlık alanları ve İstanbul Gelişim Üniversitesi farkıyla; yeni kariyeriniz üst yöneticilik ve akademisyenlik olsun. Sizleri, Lisansüstü Eğitim Enstitümüz bünyesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi ailesine katılmaya davet ediyoruz

Saygı ve sevgilerimle.

 

                                                                                                  Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ

                                                                                       Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü