Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - lisansustu@gelisim.edu.tr


 Tez Yazım Kılavuzu


2020 - 2021 güz yarıyılı itibarıyla geçerli olan güncel tez/proje yazım kılavuzu için tıklayınız.

2020 - 2021 güz yarıyılı itibarıyla geçerli olan güncel tez şablonu için tıklayınız.

2020 - 2021 güz yarıyılı itibarıyla geçerli olan güncel proje şablonu için tıklayınız.


For the thesis/project writing guide which is valid as of the 2020 - 2021 fall semester, click here.

For the thesis template which is valid as of the 2020 - 2021 fall semester, click here.

For the project template which is valid as of the 2020 - 2021 fall semester, click here.