Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - lisansustu@gelisim.edu.tr


 Lisansüstü Programlara Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler


A. YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alması gereklidir. (Başvuru tarihi itibarı ile son 5 yıl içinde alınmış ALES puanları geçerlidir).

Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

 

B. DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Doktora müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puanını alması gereklidir. (Başvuru tarihi itibarı ile son 5 yıl içinde alınmış ALES puanları geçerlidir).

ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlarda ise 80 standart puana sahip olmaları istenir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora eğitimi için başvuran adayların, ana dilleri dışında, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 55 üzeri puan almış olduğunu gösterir sonuç belgesi almaları gerekir. (Resmî dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça olan ülkelerden yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora müracaatları için Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, doktora programına kayıt olmak için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne doğrudan müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için Yüksek lisans ve doktora programları için denklik ve/veya tanınırlık belgesi; Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulleri için denklik belgesi istenmez. Başvuru sahipleri lisans ya da yüksek lisans diploması aldıkları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alırlar.