Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Öğrencilerimiz için gerekli formlar / dilekçeler
 Öğrencilerimiz için gerekli formlar / dilekçelerYÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR

Sınav notunuza itiraz dilekçesi için tıklayınız.

Özel öğrenci ders alma dilekçesi için tıklayınız.

Mazeret sınavına başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Kayıt sildirme başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Kayıt dondurma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Ders ekleme / bırakma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Tez / Proje Danışmanı değişikliği başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tez öneri başvuru formu için tıklayınız.

Yabancı Uyruklu ve denklik belgesi olmayan adayların kayıt talep belgesi için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tez Danışmanı onay formunu indirmek için tıklayınız.

Ders muafiyet talep dilekçesini indirmek için tıklayınız.

Etik Kurulu Onayı başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tez Savunması Tarih Bildirim formu için tıklayınız.

Burs Talep Dilekçesi için tıklayınız

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR

Doktora Tez Öneri Formunu indirmek için tıklayınız.

Doktora TİK Geliştirme Raporu formunu indirmek için tıklayınız.

Doktora Tez Öneri / Tez İzleme tarihi bildirim formunu indirmek için tıklayınız.

Doktora Yeterlik Sınav Takvimi ve Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Sınav notunuza itiraz dilekçesi için tıklayınız.

Özel öğrenci ders alma dilekçesi için tıklayınız.

Mazeret sınavına başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Kayıt sildirme başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Kayıt dondurma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Ders ekleme / bırakma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Ders muafiyet talep dilekçesini indirmek için tıklayınız.

Doktora Tez Savunması Tarih Bildirim formu için tıklayınız.

Doktora Tez Danışmanı Onay formu için tıklayınız.