Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - lisansustu@gelisim.edu.tr


 Öğrencilerimiz için gerekli formlar / dilekçeler


LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ GENEL FORMLAR

Burs Talep Dilekçesi için tıklayınız

Danışman değişikliği başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Ders ekleme / bırakma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Ders muafiyet talep dilekçesini indirmek için tıklayınız.

Etik Kurulu Onayı başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Kayıt dondurma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Kayıt sildirme başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Mazeret sınavına başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Özel öğrenci ders alma dilekçesi için tıklayınız.

Sınav notunuza itiraz dilekçesi için tıklayınız.

Yabancı Uyruklu ve denklik belgesi olmayan adayların kayıt talep belgesi için tıklayınız.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR

Yüksek Lisans Tez Öneri başvuru formu için tıklayınız.
(Not: Öneri formu verecek öğrencilerin YÖK Ulusal Tez Merkezi'ne kayıt olması gerekmektedir. Kayıt detayları için tıklayınız.)

Yüksek Lisans Tez Konu değişikliği dilekçesi için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tez Danışmanı onay formunu indirmek için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tez Savunması tarih bildirim formu için tıklayınız.

Tezsiz Yüksek Lisans proje öneri formu için tıklayınız.

Tezsiz Yüksek Lisans proje değerlendirme formu için tıklayınız.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR

Doktora Yeterlik Sınavı başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Doktora Tez Öneri formunu indirmek için tıklayınız.
(Not: Öneri formu verecek öğrencilerin YÖK Ulusal Tez Merkezi'ne kayıt olması gerekmektedir. Kayıt detayları için tıklayınız.)

Doktora Tez Öneri / Tez İzleme tarihi bildirim formunu indirmek için tıklayınız.

Doktora TİK Geliştirme Raporu formunu indirmek için tıklayınız.

Doktora Tez Danışmanı Onay formu için tıklayınız.

Doktora Tez Savunması tarih bildirim formu için tıklayınız.