Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez Teslim Son Tarihi Hakkında
 Tez Teslim Son Tarihi HakkındaDeğerli Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine,

Pandemi koşulları sebebiyle gerçekleştirilen tam kapanma dolayısıyla uygulama zorluğu yaşayan öğrencilerimiz için akademik takvimde yer alan tez teslim son tarihi uzatılmıştır. Enstitü yönetim kurulu kararı ile son tez teslim tarihi 25 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir.
Tez teslim işlemlerinin belirtilen tarihe kadar bitirilmiş, tez danışman onay formunun enstitü öğrenci işlerine teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Bilgilerinize.

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü