Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme (Yüksek Lisans) (Tezsiz)
 İstihdamda Düşüş Kazançta Artış Bekleniyor


Şirketlerin istihdama dair değerlendirmelerinde son 3 ay ve gelecek 3 aya dair beklentilerinde Mart ayına göre düşüş olduğu gözlendi.


Kârlılığa ilişkin değerlendirmelerde ise son 3 aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, ancak gelecek üç aydaki kârlılıkta azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise artış bekleyenler lehine döndüğü görüldü.