Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme (Yüksek Lisans) (Tezsiz)
 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD) Yeni Sayısı Yayımlandı!
Yeni sayıya

https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/issue/76548

adresinden ulaşabilirsiniz.

Sizi, dergimizin içindekiler sayfasını incelemeye, beğendiğiniz makaleleri okumaya ve değerli görüşlerinizi diğer okuyucularımız ile paylaşmaya çağırıyoruz.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.