Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksek Lisans) (Tezsiz)
 Risk Değerlendirme Nedir?


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler gereği, en az bir çalışanı bulunan her türlü iş yeri için (apartmanlar dahil) risk değerlendirmesi bir zorunluluk olarak açıklandı.


Risk Değerlendirmesi

Tüm işkollarında mevcut veya dışarıdan gelebilecek bir takım riskler bulunmaktadır. Bu risklerin ortaya çıkartılması, analiz edilmesi ve kabul edilebilir risk seviyelerine çekilmesi konularında yapılan çalışmaya risk değerlendirmesi denilmektedir.

Risklerin tespitinde öncelikli olarak ön tehlike analizi uygulanmalıdır. Ön tehlike analizi uygulamasında her tehlikenin ayrı ayrı belirlenmesi ile birlikte risklerin değerlendirme aşamalarında daha etkili sonuçlar alınabilmektedir.