Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - lisansustu@gelisim.edu.tr

Hareket ve Antrenman Bilimleri (Doktora)
 TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Başvuruları


Kıymetli Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz, Bildiğiniz üzere TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B başvuruları 20 Mart - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 15 Mart 2023 Çarşamba günü saat 14:00'da (Akademisyenlere Yönelik), 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 14:00'da (Öğrencilere Yönelik) aşağıda bilgileri verilen seminerlerimiz Google Meet üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenecektir.


Seminer Adı: TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Başvuru Eğitimi (Akademisyenlere Yönelik)
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Sibel ZENGİN
Tarih/saat: 15 Mart 2023 Çarşamba / 16:00
Katılım Linki: meet.google.com/dmq-ybtv-ymy
 
Seminer Adı: TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Başvuru Eğitimi (Öğrencilere Yönelik)
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Sibel ZENGİN
Tarih/saat: 16 Mart 2023 Perşembe / 16:00
Katılım Linki: meet.google.com/xsk-qnhn-gtj