Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Yüksek Lisans) (Tezli)
 Yeşil Finans Nedir?


Basitçe ifade etmek gerekirse, yeşil finans, çevre dostu mal ve hizmetlerin satın alınması veya yeşil altyapının inşası gibi çevre açısından olumlu faaliyetleri teşvik eden bir kredi veya yatırımdır.


Yeşil finans, bireyler ve işletmeler için çevre dostu mal ve hizmetlere erişimi genişleterek, düşük karbonlu bir topluma geçişi ve sosyal açıdan daha kapsamlı bir büyüme sağlamaktadır. Bu durum, hem ekonominin hem de çevrenin kazançlı çıktığı, herkes için bir kazan-kazan durumu haline getiren "büyük bir yeşil çarpan" etkisi ile sonuçlanmaktadır.

Yeşil Finansman Türleri Nelerdir?

·        Yeşil İpotekler
Yeşil ipotek, bankaların enerji tasarruflu evler satın alan veya mevcut evlerinde enerji verimliliğini artıran iyileştirmeler yapanları ödüllendirmesinin bir yoludur.

·        Yeşil Krediler
Bunlar, ev tipi güneş panelleri, elektrikli otomobiller, enerji verimliliği projeleri ve daha fazlası gibi çevresel girişimleri desteklemek için kullanılan kredilerdir.

·        Yeşil Bankalar
Yeşil bankalar, geleneksel bankalara benzer şekilde çalışır, ancak yenilenebilir enerjiye ve diğer çevre dostu girişimlere özel yatırımı teşvik etmek için kamu fonlarını kullanırlar. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ABD'deki yeşil bankaların sayısı 2011 ile 2020 arasında birden 20'ye çıkarak yenilenebilir enerjiye 7 milyar dolar yatırım yaptı.

·        Yeşil Tahviller
Yeşil tahviller, yeşil finansmanın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bunlar, diğerlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji, temiz ulaşım ve koruma gibi çeşitli yeşil girişimleri desteklemek için kullanılan tahvil yatırımlarını içerir.

Küresel yüzey sıcaklıklarının tüm senaryolarda 2040 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerine çıkması ve yüzyılın sonlarında sera gazı emisyonlarında dramatik ve sürdürülebilir azalmalar olmaksızın 2°C'den fazla artması muhtemeldir. Bu, finansı Paris Anlaşması'nın hedefleriyle ve genel olarak sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirmenin aciliyetini ve önemini vurgulamaktadır.

Kaynak