Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - lisansustu@gelisim.edu.tr

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Yüksek Lisans) (Tezli)
 Kadın Araştırmacılara Yönelik Temel Zaman Serileri-Eğitimi Sona Erdi


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülgün Çiğdem’in yürütücülüğünü yaptığı “Kadın Araştırmacılara Yönelik Zaman Serileri Eğitimi-1” projesi 12 Mart 2023 tarihinde sona erdi.


Kadın Araştırmacılara Yönelik Zaman Serileri Eğitimi-1” projesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı pozitif ayrımcılık yaparak, devlet veya vakıf üniversitelerinde Sosyal Bilimler temel alanının herhangi bir alt alanında yüksek lisans, doktora eğitimine devam eden veya araştırma görevlisi olarak yer alan kadın araştırmacılara yönelik olarak hazırlandı. Projede, kadın araştırmacıların bilimsel çalışmalarının kalitesinde ve sayısında artışın sağlanması amaçlandı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan araştırmacılar, bu eğitimde zaman serileri analizine giriş, zaman serisi süreçleri, durağanlık ve birim kök testleri, sahte regresyon ve eşbütünleşme testleri, uzun dönem katsayı tahmincileri, VAR-VECM modeller, etki tepki fonksiyonları gibi çeşitli konuları Doç .Dr. Aycan Hepsağ, Doç. Dr .Onur Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Başak Özarslan Doğan gibi kıymetli isimlerle birlikte öğrenme olanağına sahip oldular. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Gülgün Çiğdem, kadın araştırmacılara bilim yolunda daima ilerlemeleri gerektiğini belirterek yeni bir Tubitak projesiyle bu eğitimlerin devam edeceği bilgisini verdi.