YÖK'ten Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilere Ek Süre Hakkı

YÖK'ten Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilere Ek Süre Hakkı

10.06.2020 Çar

     YÖK'TEN TEZ AŞAMASINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE EK SÜRE HAKKI
10 Haziran 2020 / Ankara
 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine bir dönem, sürece göre bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilmesine yönelik yeni düzenleme gerçekleştirildi.
 
Yükseköğretim Kurulunca Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek. Verilen ek süreler, azami süreden sayılmayacak.

Haberin devamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Aşağıda 10.06.2020 tarihli Resmi Gazete' de yer alan Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik maddeleri yer almaktadır. 

Bu bağlamda, ek süre talebinde bulunacak olan tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin aşağıdaki link üzerinden EK SÜRE TALEP FORMU nu indirmeleri, bilgisayar ortamında doldurarak lisansustu@gelisim.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 


Formu indirmek için TIKLAYINIZ


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Olağanüstü durum
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01